Politica de confidentialitate

Generalitati

Prezenta politica de confidentialitate se aplica site-ului www.ksoft.ro, dezvoltat si operat de catre de compania K-SOFT PROD SRL.

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate in cadrul sau in legatura cu site-ului www.ksoft.ro sunt in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Navigarea pe site-ul ksoft.ro echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea acestei Politici si a Termenilor si Conditiilor de utilizare a site-ului.

Definitii

Unele definitii ale termenilor utilizati in acest document sunt extrase din articolul 4 din Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor:

Date cu caracter personal

Orice informatii privind o persoana fizica, identificata sau identificabila, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Consimtamant

Orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care il privesc sa fie prelucrate.

Operator

Compania K-SOFT PROD SRL care prelucreaza date cu caracter personal in UE, conform legislatiei si prezentei politici.

Utilizator

Persoana fizica, cetatean roman sau strain, care isi exprima consimtamantul pentru accesarea site-ului ksoft.ro, conform politicilor operatorului.

Autoritate de supraveghere

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cookie

Fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente utilizatorului de pe care va fi accesat internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser fiind “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul niciunui utilizatorului).

Principii de baza

Politica de confidentialitate a operatorului se intemeiaza pe urmatoarele principii:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in mod legal, echitabil si transparent.
 • Colectarea datelor cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite si legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal sunt riguros exacte si se actualizeaza in cazul in care este necesar.
 • Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea numai pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.
 • Prelucrarea se realizeaza intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Temeiul legal privind prelucrarea datelor personale

 • Intocmirea si executarea contractelor (art. 6 alin. (1) lit. b si c din Regulamentul (UE) 679/2016).
 • Consimtamantul persoanelor vizate, fie prin faptul ca persoana vizata are initiativa transmiterii unor date cu caracter personal catre noi, de exemplu, in cazul contactarii societatii pe pagina de Contact sau ca urmare a acceptarii notificarii privind politica de cookies.
 • Intocmirea facturilor fiscale.
 • In privinta datelor colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, si selectarea optiunii DA/De acord utilizatorii isi exprima in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii..

Securitatea datelor colectate

In conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, am implementat masuri organizatorice si tehnice adecvate pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal (criptare, restrictionare acces neautorizat).

In ceea ce priveste datele colectate online, acestea sunt criptate si protejate automat prin intermediul protocolului HTTPS.

Drepturile utilizatorului

Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal, in temeiul caruia se poate obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu date cu caracter personal, avand acces la datele respective si la informatii privind modalitatile si scopurile prelucrarii acestora.

Dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete.

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de ,,a fi uitat"), in virtutea caruia se poate obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, pentru unul din urmatoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • utilizatorul isi retrage consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare
 • utilizatorul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu furnizarea de servicii societatii informationale

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele situatii:

 • atunci cand se contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora
 • prelucrarea este ilegala, iar utilizatorul se opune stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii acestora
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar utilizatorul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • atunci cand utilizatorul se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, pentru intervalul de timp in care se verifica daca in acest caz prevaleaza drepturile legitime ale operatorului

Dreptul la opozitie, in temeiul caruia utilizatorul se poate opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care se afla, in cazurile in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are loc in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte. In aceste cazuri prelucrarea se va face numai daca este justificata de motive legitime si imperioase, care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor utilizatorului, sau atunci cand scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care aceasta este legata de marketingul direct.

Dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului sa primeasca datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si sa transmita aceste date altui operator, in conditiile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.

In temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Modificarea si actualizarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizata ca urmare a modificarii legislatiei relevante in domeniu sau a schimbarilor intervenite in structura si functiile site-ului ksoft.ro..

In cazul in care se fac modificari ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi instiintati prin e-mail si/sau notificari in cadrul aplicatiei, inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

Incurajam utilizatorii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica cookie si utilizarea instrumentelor de analiza a cookie-urilor

Prin navigarea pe site-ul ksoft.ro, prin intermediul browserului, in calculatorul dumneavoastra pot fi stocate mici fisiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri de sesiune:

 • sunt folosite pentru identificarea unui dispozitiv in mod unic, in vederea efectuarii de statistici privind numarul de vizitatori
 • durata de viata a acestor cookie-uri este pana la inchiderea browserului de internet
 • nu stocheaza informatii care sa identifice o persoana sau date cu caracter personal
 • nu contin virusi, cod malitios si nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.

Unele cookie-uri sunt esentiale si fara ele nu va putem pune la dispozitie anumite servicii ale acestui site. Alte cookie-uri pot fi dezactivate, desi acest fapt va afecta functionalitatea site-ului ksoft.ro.

Fisierele de cookie pot fi controlate prin stergerea sau blocarea acestora din setarile browserelor, dupa cum doriti. Daca faceti acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului sa nu functioneze corespunzator si este posibil sa fiti nevoit sa setati manual unele preferinte, de fiecare data cand vizitati site-ul.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in sectiunea de "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului dumneavoastra.

Trimiteri catre site-urile altor furnizori

Site-ul nostru include trimiteri catre site-urile altor furnizori. Nu avem nicio influenta asupra acestor furnizori in ceea ce priveste respectarea reglementarilor privind protectia datelor.

Contact si exercitare drepturi

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, nelamuriri sau intrebari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, va puteti adresa cu cerere scrisa: K-SOFT PROD SRL, cu sediul in Bucuresti, Intr. Sectorului nr. 16, sector 3 sau prin email catre Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) la adresa: dpo@ksoft.ro

In cazul in care doriti sa formulati plangeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti scrie la aceeasi adresa, urmand sa va raspundem in termenul legal de corespondenta, in acord cu politicile si procedurile noastre interne.

In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si compania K-SOFT PROD SRL nu a tratat plangerea in mod corespunzator, va puteti adresa autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania are sediul in Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod postal 010336.

Actualizata: 19 August 2022